Upphängning av Utrustning
Vi har tagit fram en helt ny rostfri upphängning för att utan borrning kunna hänga upp komplett mätutrustning i brunnar.
Här får plats flödesmätare, Batteriboxar och Adcon RTU med SDI Interface.
Väldigt lätt att installera och enkel att lyfta upp i marknivå.
Detta sparar tid och man får en väldigt bra installation av sin utrustning.
Det finns även varianter på denna upphängning för montering med expanderbult
Ny Batteribox med fullfunktion
Denna nya batteribox med all anslutning i en kabel som matar RTU och kommunicerar med dator och Led-Tool inne i boxen.
Du kan ladda ny firmware, göra inställningar i RTU och kolla signalkvalite
med den ordinarie kabeln ansluten på samma ställe där man har Led-Tool.
När man är klar sätter man i en Power Switch så är all klart för mätningen.
Monteringsverktyg
Vi har konstruerat ett nytt verktyg för att kunna montera flödesmätare i brunnar man inte kan klättra ned i på grund av för liten brunn eller någon miljöpåverkan.
Verktyget är tillverkat i stålmaterial och är byggbart på längden för att kunna nå ned till ledningar som är på 5-6 meters djup.
När man monterat sin mätare kan man använda samma verltyg för att nivåkorra sin flödesmätare på ett enkelt och tillförlitligt sätt.
Samma verktyg används seda för att avetablera mätningen.

PBA Nyheter