Nya Projekt

Vatten & Avlopp
Grundvatten Ronneby Miljöteknik
Ronneby Miljötekniks stora projekt med grundvatten mätning i nyavatten täkten för Kallinge samt för ny ansökan för vattenverket i Leråkra är nu färdiginstallerat. Omkring 50 grundvattenrör levererar nu data till Miljötekniks egna Adcon system.
 
Grundvatten Kalmar Vatten
Kalmar Vatten har bestäm sig för att köpa in ett Adcon system för grundvattenmätning.
Systemet kommer att leverera mätdata till I-FIX systemet på Kalmar Vatten.
All datainsamling sker med hjälp av Adcons Radiosytem för säker lösning av datasäkerheten.
I dagsläget är man upp i ett 40 tal gundvattenrör instllerade
Grundvatten Uppsala Vatten
Nu har även Uppsala Vattens Grunvattengrupp bestämt sig för grundvattenmätning med Adcon.
Uppsala Vatten har ju ett stort Adconsystem för upp till 500 Gprs/ Radio enheter därför var det naturligt att välja detta även för grundvattenrören i hela Uppsala Kommun.
Installationen kommer att påbörjas i slutet Oktober2017.
Det blir 18 stycken Grundvattenrör, 3 styck Å nivåer samt en ETo station som intalleras.
Även nivåkontroll av åarna i Kommunen blir nu Adconövervakade.
 
Grundvatten MIVA Örsköldsvik
Även MIVA i Örnsköldsvik väljer nu att start med grundvattenmätning i sitt Adcon system.
Även några sjö nivåer kommer att installeras
Jordbruk
Sveriges Lantbruksuniversitet
Väderstation med stag Kastlösa Öland
Ålands Hushållningssällskap
Äppelodling Åland