Adcon Telemetri System.                Vår filosofi
Att Adconutrustningar för insamlande av olika mätdata är det tillförlitligaste, enklaste och snabbaste sättet som finns när man ska driftsätta ett system.
Detta är något som vi gärna visar och demonstrerar för dig som kund.
Se gärna referenslista för den branch som du jobbar med.
Se under referenser.
Vi har själva system för att ni som kund ska kunna hyra in driften av er Adcon stationer. Detta med en väldigt säker lösning för placering av Gateway och Server för mätdata.
Prisbilden för full drift av era stationer varierar mellen 100-200 kr/ månad.
Priset grundas på vad och hur du ska mäta.
Har ni önskemål om någon särskild mobildata operatör fixar vi detta, eller förser ni stationerna med era egna simkort då ni själva har bra avtal för telefoni, valet är ditt.
Fiosofin!! Ja den var den att det inte ska kosta skjortan att mäta.

               
Väderstationer 
       Sverige och på Åland

Vi installerar och sköter underhållet av Klimatspjut för SLU,Jordbruksverket och Hushållningssällskapet i Sverige samt Hushållningssällskapet Åland för alla Äppelodlingar där. Det är mätdata från väder och jord för prognoser i ett antal olika prognosmodeller
som tex RIMpro som levereras från dessa Klimatspjut
           Våra Kunder
Då vi är Genealagenter för Adcon i Sverige, säljer och servar vi alla typer av Adcon utrustningar i Sverige, Norge och Åland.
De största kunder är idag:
Uppsala Vatten & Avfall
Ronneby Miljöteknik
Gästrike Vatten
MIVA Örnsköldsvik
Sigtuna Vatten

IRG TV Inspektion Kungsbacka.
Flush Rörinspektion Örebro

Hushållningssällskapet i Sverige, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Jordbruksverket och Hushållningssällskapet på Åland.

              Brunnsupphängning
         Adcon-Mainstream
Denna nya typ av upphängning
för mät och GPRS utrustning i
brunnar underlättar montering och service av utrustningen.
Upphängningen finns i några olika varianter beroende på hur brunnarna ser ut. För att skydda utrustningen mot inströmmande vatten och grus finns ett tak som tillbehör.
            Ny Batteribox
Den nya batteriboxen har bara en kabel till RTU anslutningen.
All kommunikation sker via port innuti boxen.
Här kan du ansluta dator och led-tool.
Brandpostkopplingar
kort och lång gänga
Dessa olika varianter på denna koppling finns tillgängliga för alla användare.
Vi kan ha ventilen vertikalt eller horisontellt.
Samt att dessa kan fås med låg eller hög gänggång.